Sorico till avel 2020

SORICO

FA61/11 - Född 2010

Uppfödare Susanne & Greger Paus

Ägare Bränninge Arabian Stud

Vi har fått förtroendet att leasa Sorico och ser fram emot att betäcka våra egna ston och även kunna ta emot ett fåtal externa betäcknings säsongen 2020.

* Vi tar emot ston från 1a april till sista juli då Sorico därefter reser vidare till Polen.

Sorico är vacker som en saga och ljuvlig i all hantering - vi avgudar honom! 

Sorico har en fantastisk stamtavla, magiska rörelser och hans resultat på olika shower talar sitt tydliga språk. Han är kvalité rakt igenom!

SCID & CA - fri

155 cm

Röntgad ostechondros - UA

2015 Turbo Star Show - Gold Champion, Best In Show, highest point 94 p
2015 Scandinavian Open - Silver Champion -91,7p 
2015 Sweden Nationals -Gold Champion 91,7p
2015 Saltzkotten - Silver Champion
2016 Tulip Cup - top3
2016 Berlin Cup - Best in Show, highest point 43 p
Flerfaldig Riks-Champion Sweden Nationals