CA, ej anlagsbärare
SCID, ej anlagsbärare
LFS, ej anlagsbärare
Besiktning licens UA
Röntgen UA