Föl 2019

Phi Parwaneh

  • PHI PRESTICHA/ WARES
  • Född 20190512
  • Ej anlagsbärare av CA eller SCID
  • Röntgad UA
Hennes namn betyder lilla fjäril vilket passar henne när hon flyger fram med svävande rörelser. Hon har utvecklats fantastiskt fint och skall snart få sin egen sida såklart eftersom hon är ett av de ston vi vill satsa på i framtiden.

Phi Marley

  • MIRIAM/ ZAMZAM
  • Född 20190420
  • Ej anlagsbärare av CA eller SCID