Föl 2019

Phi Parwaneh

  • PHI PRESTICHA/ WARES
  • Född 20190512
  • Ej anlagsbärare av CA eller SCID
Hennes namn betyder lilla fjäril vilket passar henne när hon flyger fram med svävande rörelser.


Phi Marley

  • MIRIAM/ ZAMZAM
  • Född 20190420
  • Ej anlagsbärare av CA eller SCID